Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

matter

 

Английско-Български речник

matter [´mætə]

I. n
1. вещество, материя; colouring ~ багрилно вещество; grey ~ сиво (мозъчно) вещество; разг. ум, акъл;
2. материал; postal ~ пощенска пратка; printed ~ печатно произведение; plаte ~ ам. литературен материал, изпращан във вестници с рекламна или пропагандна цел;
3. предмет, съдържание, смисъл, значение, същина, въпрос;
4. работа, нещо; the ~ of the speech was good, the manner was poor речта бе хубава по съдържание, но езикът ѝ не бе издържан; subject ~ съдържание, сюжет (на книга и под.); a hanging ~ провинение, за което човек може да бъде обесен; it is no (not a) laughing ~ тук няма място за смях; това не е шега, това е сериозна работа; a ~ of course нещо естествено, което се разбира от само себе си, в реда на нещата; as a ~ of course естествено, както си му е редът, без да му мисля; a ~ of dispute спорен въпрос; a ~ of fact нещо безспорно; юрид. въпрос на факт; a ~ of notorious fact прискърбен факт; as a ~ of fact всъщност, в действителност; the fact (truth) of the ~ is истината е, работата е там, че; a ~ of record нещо записано, регистрирано, вписано в протокол, зарегистриран факт; as a ~ of urgency (priority) спешно, незабавно; с предимство; a ~ of opinion спорен въпрос, въпрос на гледна точка; in the ~ of по въпроса; що се отнася до; for that ~, for the ~ of that що се отнася до това, в този смисъл; всъщност; that’s the end of the ~ (an end to the ~) това е окончателно; точка по въпроса; what ~ that? какво значение има, че? what is the ~? какво има? какво се е случило? what is the ~ with... ? какво му е на...? шег. какво (кое) му е лошото на...? no ~ нищо, няма значение, безразлично, все едно; nothing’s the ~ (with) няма нищо, нищо не се е случило (с); money (business) ~s парични (търговски) дела; as ~s stand при това положение;
5. юрид. фактите, въз основа на които се води дело;
6. гной;
7. печ. набор, набрани букви; • a ~ of 40 years около 40 години; to make a ~ вдигам шум, предизвиквам вълнение; to make ~s worse влошавам положението; не стига това, ами; he had had a ~ of four wives той се е женил четири пъти;

II. v
1. има значение, от значение е (to); it doesn’t ~ няма значение; нищо; what does it ~? какво значение има това? he doesn’t ~ не е важно какво мисли (ще каже) той;
2. ост. гноя, отделям гной.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.