Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

leg

 

Английско-Български речник

leg [leg]
. съкр.
1. (legal) юридически, законен;
2. (legate) рел. легат;
3. (legato) муз. легато;
4. (legislation) законодателство.
[leg]

I. n
1. крак (от бедрото до стъпалото); to be on o.’s ~s стоя прав; шетам, ставам, за да взема думата; to be on o.’s last ~s взел-дал съм, едва кретам, изчерпан съм, на края на силите си съм; to be (get up) on o.’s hind ~s противопоставям се, упорствам, заинатявам се; to give s.o. a ~ up помагам някому да се качи; прен. помагам някому в затруднение; to have good sea ~s не страдам от морска болест; to fall on o.’s ~s сполучливо излизам от неудобно положение, прен. излизам сух от водата; to find o.’s ~s възстановявам се (след болест), съвземам се; to get a ~ in разг. получавам достъп до; to have o.’s ~ over the harrows ставам независим; to have the ~s of s.o. бягам по-бързо от, изпреварвам, задминавам; not to have a ~ to stand on нямам сериозни основания, оправдание, извинение, доводи; to make a ~ шег. правя поклон, реверанс; to pull s.o.’s ~ разг. майтапя се с някого, измамвам на шега; to put (set) s.o. on his ~s прен. помагам някому да стъпи на краката си; to walk o.’s ~s off преуморявам се, разсипвам се от ходене; to be run off o.’s ~s разсипвам се от тичане, обикаляне (по уреждане на работа); to shake a free (loose) ~ разг. живея безгрижно, живот си живея; to show a ~ разг. ставам от кревата; to stand on o.’s own ~s независим съм; to stretch o.’s ~s разтъпквам се; to take to o.’s ~s избягвам, офейквам; ~ and ~ разг. равен резултат (в състезание, игра); break a ~! на добър час! късмет! успех! to get o.’s ~ over разг. правя секс, “чукам се”; to be tied by the ~ прен. с вързани ръце и крака съм, нямам възможност да действам; (as) crooked as a dog’s hind ~ ам. разг. непорядъчен, нечестен; without a ~ to stand on без достатъчно аргументи, без да се опирам на фактите;
2. протеза, изкуствен крак;
3. бут; ~ of lamb агнешко бутче;
4. крак (на мебел); краче (на компас); подпорка; поставка; стойка;
5. крачол;
6. мор. (разстояние на) курс (на кораб);
7. ел. фаза;
8. тех. коляно; ъгълник, винкел;
9. етап, част (от състезание, пътешествие);
10. страна на триъгълник, катет, по-дългата страна на правоъгълник;
11. sl (съкр. от blackleg) мошеник;

II. v: to ~ it разг. ходя пеша; офейквам, запрашвам.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.