Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

leave

 

Английско-Български речник

leave [li:v]

I. v (left [left])
1. напускам, тръгвам; отивам си; when does the train ~? кога тръгва влакът? to ~ school свършвам училище; he has just left той току-що излезе; to ~ the rails дерайлирам;
2. оставям, изоставям, зарязвам; he left his wife той напусна (заряза) жена си; ~ it at that разг. повече не се занимавам с даден въпрос; оставам нещата така, както са;
3. оставям; to ~ hold of пускам; to be left an orphan оставам сирак;
4. оставям, завещавам;
5. давам, оставям (на гардероб);
6. оставям, предоставям; ~ it to me остави тази работа на мен; we left him in charge оставихме го той да отговаря;
7. с определение оставам (в дадено състояние, положение); to ~ the door open оставям вратата отворена; to ~ open прен. оставам отворен, оставам неразрешен (за въпрос, проблем); to ~ o.s. wide open ам. оставам беззащитен, уязвим съм; it ~s me cold не се трогвам (вълнувам) от това; left to myself ако можех да действам свободно; to ~ (well) alone не закачам; ~ it at that достатъчно по този въпрос;
8. pass оставам (след изразходване); there are no seats left няма вече места; nothing was left to me but to не ми оставаше друго, освен да; нямах друг избор, освен да; • be/get (nicely) left “изгарям”, изигран съм;
9. мат. е равно на, прави; three from seven ~s four седем минус три е равно на четири;


v разлиствам се.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.