Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

heart

 

Английско-Български речник

heart [ha:t]

I. n
1. сърце; with bleeding ~ с разтуптяно сърце; прен. с нетърпение (страх); to have a weak ~ страдам от сърце, имам слабо сърце; athletic ~ разширение на сърцето от продължително спортуване; ~ attack мед. сърдечна криза; smoker’s ~ сърдечно заболяване, причинено от тютюнопушене; to press (clasp) s.th. to o.’s ~ притискам някого към гърдите си; прегръщам някого; to cross o.’s ~ кръстя се и се кълна;
2. прен. сърце, душа; прен. чувствителност, отзивчивост, благост; at ~ дълбоко в себе си; по душа; a big ~ великодушие, благородство; великодушен (благороден) човек; a ~ of gold златно сърце; прекрасен (“златен”) човек; a hard ~, a ~ of steel (stone, flint) кораво сърце; коравосърдечен (безсърдечен) човек; a single ~ прямота, душевна простота; a false ~ вероломство; a kind (soft, sympathetic, warm) ~ добро сърце; добросърдечен (добродушен, отзивчив) човек; a light ~ безгрижие, веселие; a stout ~ смелост, решителност; смелчага, решителен човек; to be sick at ~ тъжа, унил съм; a change of ~ промяна в отношението (мнението); in my ~ of ~s в дъното на душата си, дълбоко в себе си; to be the ~ and soul of съм душата на (компания и пр.); to break o.’s ~ умирам от мъка (over); to break s.o.’s ~ разбивам нечие сърце; to bring s.o.’s ~ into their mouth изплашвам някого до смърт; to have o.’s ~ into o.’s mouth свито ми е сърцето; глътнал съм си езика; it does my ~ good мед ми капе на сърцето; a sight too rejoice o.’s ~, a sight to cheer (delight, gladden, warm) the cockles of o.’s ~ гледка, която топли душата; set your ~ at rest не се безпокой, успокой се; to do s.th. with a light ~ върша нещо с леко сърце (без да ме е грижа); with a heavy ~ със свито сърце; против волята си; with (an) open ~ с открита душа, чистосърдечно; to lay o.’s ~ bare, to open o.’s ~ откривам (разкривам) душата си; searchings of the ~ душевни вълнения (тревоги); to take s.th. to ~ вземам нещо присърце; to have at ~ имам присърце; to have set o.’s ~ on doing s.th. решил съм непременно да сторя нещо, разг. турям си мерак на нещо; a man after my own ~ човек по мой вкус; it goes against my ~ to do so не ми е по сърце да правя това; his ~ is in the right place той е добър (отзивчив, сърдечен) човек; I cannot find it into my ~ не се решавам, не ми дава сърце; to o.’s ~’s content колкото ми душа иска; до насита; според желанието ми; I have no ~ to нямам желание да, не съм разположен да, не ми се ще да; I am in no ~ for laughing не ми е до смях; to put all o.’s ~ into s.th. заемам се с цялата си енергия за нещо; to have o.’s ~ into o.’s work обичам си работата, работя с удоволствие; to do s.th. with (only) half a ~ върша нещо неохотно; to cry (sob, weep) o.’s ~ out ридая, плача сърцераздирателно, изплаквам си очите; a sight that makes the ~ bleed гледка, която кара сърцето да се облива в кръв; to devour o.’s ~, to eat o.’s ~ out чезна от мъка; my ~ warms towards her от сърце ѝ съчувствам; in the fulness of o.’s ~ с препълнено сърце, със сърце, преливащо от чувства;
3. прен. същина, същност; to get to the ~ of the matter добирам се до същината на въпроса; the ~ of the mystery същината на загадката;
4. мъжество, смелост; храброст; • faint ~ never won fair lady нерешителността е враг на успеха; to give ~ to s.o. ободрявам (окуражавам) някого; to keep a good ~, to keep up ~ не падам духом, държа се геройски, не унивам; to lose ~ падам духом, унивам, отчайвам се, обезкуражавам се; out of ~ унил, отчаян, обезсърчен; to take ~ ост. ободрявам се, окуражавам се, не унивам;
5. прен. любов; любимо същество; to give (lose) o.’s ~ to s.o. влюбвам (увличам) се по някого; to win (gain) s.o.’s ~ спечелвам любовта на някого, покорявам нечие сърце; union of ~s брак по любов; he knows how to find his way into people’s ~s той знае как да накара хората да го обикнат; dear (dearest) ~, sweet ~ мили, мила, скъпи, скъпа, любими, любима;
6. сърцевина, ядка; среда; ~ of oak 1) сърцевина на дъб; 2) храбър (мъжествен) човек (обикн. моряк); in the ~ of winter посред зима; in the ~ of the country в най-затънтения край на страната;
7. плодородие (на почвата); in good, strong ~ плодороден, богат; out of ~ неплодороден, изтощен (за почва);
8. тех. сърце; ядро; сърцевина;
9. pl карти купа; queen of ~s дама купа;
10. сорт череши със сърцевидни плодове; • with ~ and hand с всичките си сили, с ентусиазъм, енергично; to learn (get) by ~ уча наизуст; to wear o.’s ~ on o.’s sleeve не мога да скривам чувствата си; много съм експанзивен; bless my ~ and soul! Господи! Боже мой! Божичко! dear ~! я гледай ти! охо! Lord love your ~! разг. ей Богу! poor ~ ост. бедният, горкият;

II. v
1. образувам сърцевина (обикн. с up);
2. строит. запълвам, изпушвам (in).Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.