Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

have

 

Английско-Български речник

have [hæv]

I. v (had [hæd, həd])
1. имам, притежавам; държа; to ~ a cold настинал (хремав) съм; you ~ my apologies извинявам се; you can ~ no fear може да не се боите; will you ~ the goodness (kindness) to help me? ще бъдете ли така добър да ми помогнете? I ~ it in my mind възнамерявам; to ~ and to hold в собственост и владение; we had some friends (with us) over the weekend няколко приятели ни бяха на гости в събота и неделя; let me ~ your passport дайте ми паспорта си; let me ~ an prompt reply отговори ми бързо; дай ми отговор бързо; to ~ a talk (word) with s.o. поговорвам си с някого; to ~ a game with играя една партия (игра) с; to ~ a try (go) опитвам се; to ~ a wash мия се; to ~ a shave бръсна се; to ~ a joke with s.o. шегувам се с някого; to ~ nothing on без дрехи съм, гол съм; to ~ to do with имам общо с; to ~ a baby имам (раждам) дете; he had me by the throat той ме държеше за гърлото;
2. получавам; вземам; придобивам; we had news получихме (имахме) известие (новини); if you don’t take care you will ~ the police upon you ако не внимаваш, ще има да се разправяш с полицията; there was no work to be had нямаше никаква работа; не се намираше никаква работа; it is to be had at the chemist’s това се намира по аптеките; to ~ o.’s wish fulfilled желанието ми се изпълнява; I had it from my colleagues колегите ми го казаха, научих от колегите; to ~ a glass of beer пия чаша бира; where do you ~ your meals? къде се храните? what will you ~? какво обичате? какво искате? какво ще вземете? she has not had anything for three days тя не е взела (яла) нищо вече три дни;
3. прекарвам (време); to ~ a nice time прекарвам добре;
4. трябва, налага се, нужно е; the students ~ to be in by eleven студентите трябва да се върнат преди единадесет; this work has to be done quickly тази задача трябва да бъде изпълнена бързо;
5. давам да се (с pp); to ~ o.’s watch repaired давам часовника си на поправка; to ~ o.’s hair cut подстригвам се, отивам да се подстрижа;
6. sl излъгвам, измамвам, изигравам; I am not to be had на мен не ми минават, не съм вчерашен;
7. побеждавам, бия, взимам връх над; you ~ (got) me there! тук ме хвана натясно! he had you in the first round той те победи (би, свърши) в първия рунд;
8. казвам, твърдя, поддържам; as Socrates had it както казва Сократ; rumour has it носи се слух, говори се;
9. (служи за образуване на перфектните форми); I ~ gone отишъл съм; бях отишъл;
10. (за избягване на повторение): he went to the post office as his father had before him той отиде на работа, както някога (преди) ходеше баща му; you ~ forgotten your gloves! - So I ~ забравил си си ръкавиците! - да, наистина;
11. I had better go по-добре щеше да е да отида; да бях отишъл; I had rather предпочитам, бих предпочел; • to ~ o.’s own way налагам се, правя каквото си искам; I won’t ~ that не съм съгласен с такова нещо; това няма да го търпя; ~ done! стига! престанете! to ~ it in one имам куража (способността); he had it coming to him той си го търсеше; I would ~ you know искам да знаете; I am not ~ing any разг. не ща; не се хващам на тази въдица; to ~ it in for s.o. имам зъб на някого; мразя го; to ~ it on s.o. имам преимущество (предимство) пред някого, в по-изгодно положение съм от някого; to let s.o. ~ it удрям някого; давам на някого да се разбере; as ill luck would ~ it, he arrived late за нещастие той пристигна късно; what would you ~ me do? какво искаш да направя? she has it by heart тя го знае наизуст; he has no Latin or Greek той не знае нито латински, нито гръцки;


[´hævə´gou]
-a-go adj разг. смел, дързък; пълен с хъс; енергичен; инициативен; предприемчив.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.