Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

eye

 

Английско-Български речник

eye [ai]

I. n
1. око; swimming ~s очи, пълни със сълзи; saucer ~s кръгли очи; to cry o.’s ~s out плача горчиво, изплаквам си очите; green ~s прен. завист; camera ~ отлична зрителна памет; with the naked ~ с просто око; the apple of the ~ зеницата на окото (и прен.); to lose an ~ ослепявам с едното око; to have sharp (weak) ~s имам силни (слаби) очи (зрение); a black ~ насинено от удар око; to close o.’s ~s евфем. умирам; to shut (close) o.’s ~s to затварям си очите за, правя се, че не забелязвам; to get (have) o.’s eye (well) in ориентирам се бързо, преценявам точно разстоянието и посоката; to open s.o.’s ~s (to) прен. отварям очите на някого; to pore o.’s ~s out развалям си зрението, преуморявам си очите (от много четене); the scales fell from his ~s отвориха му се очите, перде падна от очите му; прогледна; to cock o.’s ~ повдигам вежди, гледам иронично; ~s down! играта започва! (при бинго);
2. (поглед); to collect ~s събирам погледите, привличам вниманието; to put o.’s ~s together затварям очи, заспивам; to set (clap, cast) ~s on гледам, виждам, съзирам; to run o.’s ~s over (through) поглеждам; хвърлям бърз поглед; преглеждам набързо; to look with half an ~ гледам под око; to catch s.o.’s ~ хващам погледа на; привличам погледа, вниманието на; to give s.o. the beady (fish) ~ гледам някого накриво, гледам с неодобрение на някого; to feast o.’s ~s on наслаждавам се, любувам се; to cast (make) sheeps ~s гледам влюбено; sheep’s ~s влюбени погледи; to make ~s at хвърлям погледи (към момиче), старая се да привлека вниманието (на момиче); under (before, in front of) o.’s ~(s) под зоркото око, под вниманието (наблюдението, грижите) на; to have o.’s ~ on гледам одобрително, следя с одобрение; to be all ~s отварям си очите на четири, гледам много внимателно; to keep o.’s (an) ~ on наблюдавам, следя; to keep (have) o.’s (both) ~s open (skinned, peeled) нащрек съм; to see ~ to ~ съгласявам се, разбирам се, намирам общ език (с); up to o.’s ~s in затънал до гуша в; ~ of (the) day слънцето; ~s on stalks очи, изблещени от почуда (за човек); ~s left (right)! глави наляво (надясно)!; to get o.’s ~ in ставам специалист; “ошлайфвам се”, започвам да разбирам от нещо; to be a gleam (glint) in s.o.’s ~s засега съм само замисъл (идея); to keep o.’s ~ on the ball разг. внимавам, “в час съм”, следя развитието на нещата; to take o.’s ~s off the ball не внимавам, отклонявам вниманието си, “не съм в час”; to be in (come, get into) the public ~ ставам център на внимание, привличам вниманието на широката общественост; to hit a person in the ~ разг. очебийно е, очевадно е; in the mind’s ~ мислено; in the ~ of the wind (storm, hurricane, tornado) срещу вятъра, срещу течението (и прен.); one in the ~ разг. удар в окото, прен. удар; срязване; in the ~ of the law пред закона; with an ~ to с оглед на, заради; not to bat an ~ не ми мига окото; не ми пука; пет пари не давам; I would give my ~ teeth for (it) какво ли не бих дал за; всичко бих дал за; oh my ~! охо! ами! как не! виж ми бялото на окото! to have an ~ for 1) имам вярно (точно) око; 2) имам склонност; 3) хвърлям око на; to do s.o. in the ~ надхитрявам, измамвам, изигравам някого; to wipe s.o.’s ~ sl слагам някого в джоба си, надминавам го; damn your ~s! вулг. върви по дяволите! дявол да те вземе!; ~ to ~ директно, направо, лице в лице;
3. бот. израстък (око) на картоф;
4. петелка; hook and ~ мъжко и женско копче;
5. уши (на игла);
6. клуп, примка (на края на въже);
7. стъкло на очила;
8. ам. sl шпионин; съгледвач;
9. център на мишена (= bull’s ~);
10. око (на паунова опашка);
11. око, област с ниско налягане в центъра на ураган;

II. v гледам, поглеждам; разглеждам; наблюдавам.


[´ai¸ledʒibl]
-legible adj различим с невъоръжено око.
[´ai¸pætʃ]
-patch n превръзка на окото.
[´air¸i:dəbl]
-readable = eye-legible.
[´ai¸slit]
-slit n наблюдателен прорез (процеп).

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.