Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

cut

 

Английско-Български речник

cut [kʌt]

I. v (cut) 1. режа, срязвам, разрязвам, прерязвам; отрязвам, отсичам; сека; to ~ to pieces насичам на парчета; прен. разбивам на пух и прах; to ~ to the bone орязвам, окастрям максимално; this remark ~ him to the quick (heart, soul) тази забележка го жегна; this ~s both ways това нещо има две остриета;
2. кося; жъна; прибирам реколта;
3. кроя, скроявам; to ~ the coat according to the cloth скроявам палтото според плата; прен. простирам се според чергата си;
4. съкращавам, намалявам; скъсявам; to ~ an essay съкращавам  есе;
5. скопявам, кастрирам (животно);
6. изкарвам, пониква ми (за зъб); to ~ o.’s wisdom teeth, to ~ o.’s eye-teeth прен. поумнявам, ставам благоразумен;
7. дълбая, гравирам;
8. дялам, одялвам; шлифовам (скъпоценни камъни);
9. пресичам се (за пътища);
10. не поздравявам, правя се, че не виждам, отминавам; to ~ s.o. dead обръщам някому гръб;
11. разреждам, разтварям;
12. издавам запис на музика; the Beatles ~ their first record in 1962 “Битълс” направиха първите си записи през 1962 година;
13. отказвам се, отхвърлям;
14. правя, върша; to ~ a caper правя скок, подскачам (при танц); to ~ capers прен. правя номера; кълча се; лудувам, правя глупости;
15. разг. бягам от, отсъствам от, пропускам, не присъствам на; to ~ class бягам от час;
16. карти сека; to ~ for partners сека (карти) за определяне на партньорите;
17. сп. удрям (топка - с отсечено движение), “забивам”, “сека”;
18. шибам, бия;
19. sl офейквам, духвам, избягвам (и to ~ loose, to ~ and run);
20. разреждам, отслабвам ефекта на; to ~ whisky with water разреждам уиски с вода;
21. пробивам, прокарвам; to ~ a trench прокопавам окоп;
22. разг. спирам, преставам (и ~ short); ~ the chatter and get on with your work стига приказки, върши си работата; ~ that crap! стига глупости; • he doesn’t (cannot) ~ it не е достатъчно амбициозен, липсва му замах (хъс); to ~ corners карам през просото; върша нещо по бързата процедура; to ~ a swath sl перча се, големея се; фукам се; to ~ o.’s teeth (doing s.th., on s.th.) ошлайфвам се, придобивам опит (увереност); подготвям се (за дадена професия); to ~ and thrust водя ожесточен спор; дърля се; to ~ things (it) fine много малко време (място) си оставям, насмалко не успявам; to ~ it fat, to ~ a dash sl контя се, гиздя се, докарвам се; хваля се, изкарвам нещо на показ; to ~ the mustard върша си работата добре, способен съм, разбирам от работата си; to ~ the ground from under s.o. подкопавам почвата под краката на някого; to ~ no ice разг. нямам тежест; that ~s no ice with me такива не ми минават; ~ loose отделям (се), откъсвам (се); освобождавам (се); държа се свободно; to ~ the record счупвам (подобрявам) рекорда; to ~ the rug sl танцувам, лудея;Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.