Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

cover

 

ВНИМАНИЕ! Тази дума е маркирана като опасна.
Опасни думи са такива, които се ползват в разговорния език или се ползат за обида.

Английско-Български речник

cover [´kʌvə]

I. v
1. покривам, закривам, потулвам, прикривам; обвивам, обгръщам, затулям (with, in); обличам (копче и пр.); to be ~d with покрит съм с, отрупан съм с, изобилствам с, гъмжа от; to remain ~ed не си снемам шапката, стоя с шапка на глава; he laughed to ~ his nervousness изсмя се, за да прикрие безпокойството си;
2. закрилям, защитавам, прикривам (и воен.); закътвам, ограждам; ~ s.o.’s retreat прикривам нечие отстъпление; to ~ o.’s back (rear) подсигурявам гърба си, пазя гърба си;
3. осигурявам, обезпечавам, гарантирам, поръчителствам; are you ~ed against burglary? застраховката ти включва ли грабеж?
4. включвам, обхващам, обгръщам, отнасям се за; do the rules ~ a case like this? законите разглеждат ли такъв случай?
5. покривам, достатъчен съм, стигам за; to ~ o.’s expenses покривам разноските си;
6. снимам в качеството си на репортер, правя репортаж за; The US media will ~ the trial closely американските медии ще отразяват процеса отблизо;
7. изминавам (разстояние);
8. вземам (учебен материал); to ~ a lot of ground вземам много материал;
9. прикривам, потулвам, укривам (for); why should she ~ for s.o. who was trying to kill her? защо ще се опитва да прикрие някой, който се опитва да я убие?;
10. мътя (яйца - за птица);
11. насочвам (оръжие) срещу; вземам на мушка; стоя с насочено оръжие срещу; доминирам над, в обсега ми е; our heavy artillery ~ed every possible approach всички пътища бяха в обсега на тежката артилерия;
12. задоволявам, отговарям на (изисквания и пр.);
13. замествам, върша работата на (for);
14. покривам (оплождам) (за животно);
15. втори защитник съм (при игра на крикет);
16. правя кавър версия (на песен); • well ~ed дебело (топло) облечен; дебел, пълен; ~ o.’s ass sl грубо прикривам вината на някого; запазвам реномето на някого;


[´kʌvə¸ʌp]
-up n потулване, покриване (на нечестна афера).

Подробна информация от Wikipedia

Cover - Cover or covers may refer to:
Coverage of Google Street View - Google Street View was first introduced in the United States on May 25, 2007, and until November 26, 2008, featured camera icon markers, each representing at least one major city or area (such as a park), and usually the other nearby cities, towns, suburbs, and parks.
Covering space - In mathematics, and more specifically algebraic topology, a covering map (also covering projection) is a continuous function
Cover version - In popular music, a cover version, remake, cover song, revival, or simply cover, is a new performance or recording by someone other than the original artist or composer of a previously recorded, commercially released song.
Covert listening device - A covert listening device, more commonly known as a bug or a wire, is usually a combination of a miniature radio transmitter with a microphone.
Covert Affairs - Covert Affairs is a USA Network drama television series filmed in Toronto, Canada, starring Piper Perabo and Christopher Gorham that premiered on Tuesday, July 13, 2010. On January 6, 2015, USA Network cancelled Covert Affairs after five seasons.
Coverdale–Page - Coverdale–Page is the only studio album by Whitesnake lead vocalist David Coverdale and former Led Zeppelin guitarist Jimmy Page (as Coverdale–Page), released by Geffen Records in North America and EMI internationally, on 15 March 1993. The album was recorded at Little Mountain Sound Studios in Vancouver, Criteria Studios in Miami, Granny's House in Reno, Nevada and Abbey Road Studios, London.
Coverture - Coverture (sometimes spelled couverture) was a legal doctrine whereby, upon marriage, a woman's legal rights and obligations were subsumed by those of her husband, in accordance with the wife's legal status of feme covert.
Covert prestige - Covert prestige is a type of scenario in which non-standard languages or dialects are regarded to be of high linguistic prestige by members of a speech community.
Cover crop - A cover crop is planted to manage soil erosion, soil fertility, soil quality, water, weeds, pests, diseases, biodiversity and wildlife in an agroecosystem—an ecological system managed and shaped by humans.
thumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.