Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

cover

 

ВНИМАНИЕ! Тази дума е маркирана като опасна.
Опасни думи са такива, които се ползват в разговорния език или се ползат за обида.

Английско-Български речник

cover [´kʌvə]

I. v
1. покривам, закривам, потулвам, прикривам; обвивам, обгръщам, затулям (with, in); обличам (копче и пр.); to be ~d with покрит съм с, отрупан съм с, изобилствам с, гъмжа от; to remain ~ed не си снемам шапката, стоя с шапка на глава; he laughed to ~ his nervousness изсмя се, за да прикрие безпокойството си;
2. закрилям, защитавам, прикривам (и воен.); закътвам, ограждам; ~ s.o.’s retreat прикривам нечие отстъпление; to ~ o.’s back (rear) подсигурявам гърба си, пазя гърба си;
3. осигурявам, обезпечавам, гарантирам, поръчителствам; are you ~ed against burglary? застраховката ти включва ли грабеж?
4. включвам, обхващам, обгръщам, отнасям се за; do the rules ~ a case like this? законите разглеждат ли такъв случай?
5. покривам, достатъчен съм, стигам за; to ~ o.’s expenses покривам разноските си;
6. снимам в качеството си на репортер, правя репортаж за; The US media will ~ the trial closely американските медии ще отразяват процеса отблизо;
7. изминавам (разстояние);
8. вземам (учебен материал); to ~ a lot of ground вземам много материал;
9. прикривам, потулвам, укривам (for); why should she ~ for s.o. who was trying to kill her? защо ще се опитва да прикрие някой, който се опитва да я убие?;
10. мътя (яйца - за птица);
11. насочвам (оръжие) срещу; вземам на мушка; стоя с насочено оръжие срещу; доминирам над, в обсега ми е; our heavy artillery ~ed every possible approach всички пътища бяха в обсега на тежката артилерия;
12. задоволявам, отговарям на (изисквания и пр.);
13. замествам, върша работата на (for);
14. покривам (оплождам) (за животно);
15. втори защитник съм (при игра на крикет);
16. правя кавър версия (на песен); • well ~ed дебело (топло) облечен; дебел, пълен; ~ o.’s ass sl грубо прикривам вината на някого; запазвам реномето на някого;


[´kʌvə¸ʌp]
-up n потулване, покриване (на нечестна афера).

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.