Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

case

 

Английско-Български речник

case [keis]

I. n
1. случай; състояние, положение; in ~ в случай, че, за всеки случай; ако, да не би; in ~ of prep в случай на; in any ~ във всеки случай; така или иначе; in any and every ~ при всички възможни обстоятелства; in that ~ в този (в такъв) случай, при такива обстоятелства; that’s the ~ нещата стоят така, случаят е такъв; if that is the ~, such being the ~ в такъв случай, ако това е така; щом като е така; it is not the ~ проблемът не е в това, не е там работата; нищо подобно; as the ~ may be в зависимост от обстоятелствата, според случая; as the ~ stands при това положение, при сегашните условия; that alters the ~ това променя положението, това е вече нещо друго; put the ~ (that) да допуснем, да предположим, че; the same is the ~ with също такъв е случаят с; • to be (get) on s.o.’s ~ чета “конско”, критикувам, мъмря; to get off s.o.’s ~ спирам да мърморя на (да критикувам) някого;
2. пример; случай; a clear ~ of murder очевиден (несъмнен) случай на убийство; a ~ in point уместен (подходящ) пример;
3. случай на заболяване; пациент, болен; a ~ of mumps случай на заушки; walking ~ мед. амбулаторно болен; леко ранен; lying down ~ мед. болен на легло, лежащо болен; basket ~ разг. 1) човек без крака и ръце, “жив труп”; 2) безнадеждно положение (на икономика); 3) луд, ненормален; откачен; stretcher ~ мед. тежко ранен; ~ history анамнеза, история на болестта; to be on the ~ работя по въпроса, занимавам се със случая;
4. юрид. дело, казус; съдебен прецедент; agreed ~ дело, при което страните са се договорили; hard ~ сложно дело; рецидивист, закоравял престъпник; the ~ will be tried tomorrow делото ще се гледа утре;
5. юрид. факти, доказателства; to have a good ~ имам необходимите факти (доказателства); to make o.’s ~ (a ~ for o.s.) доказвам, че съм прав; привеждам убедителни доказателства; to statе (argue) o.’s ~ излагам доводите си; the ~ for the defendant доводите и фактите в полза на подсъдимия; there is a ~ for има достатъчно основания за; to put the ~ for s.o. (s.th.) защитавам (отстоявам, привеждам) аргументи в полза на някого;
6. ез. падеж;
7. sl чудак, особняк, чешит;
8. sl влюбен до уши;

II. v оглеждам с цел по-късни действия; инспектирам; to ~ a joint оглеждам (изучавам) обект на нападение (обир и пр.).


I. n
1. сандък; кутия; packing ~ сандък за стоки; jewel ~ кутийка за бижута; cigar ~ табакера за пури; uniform ~ тенекиена кутия за офицерска униформа;
2. чанта, куфар; dressing ~ несесер за тоалетни принадлежности; vanity ~ дамска (тоалетна) чантичка; writing ~ кожена папка за писма;
3. каса (за вино, шампанско и пр.);
4. рамка на часовник (златна, сребърна и пр.);
5. стъклена витрина (в музей);
6. печ. наборна каса; lower ~ отделение с обикновени (малки) букви; upper ~ отделение с главни букви;
7. каса на прозорец;
8. кожена или платнена обвивка за книга; подвързия на книга;
9. тех. кожух; обвивка; калъф; облицовка;
10. картер (на двигател с вътрешно горене) (и crank ~);
11. външна гума;
12. воен. гилза (и cartridge ~);
13. чифт;

II. v
1. покривам, затварям;
2. поставям в сандък.


[´keiz¸in]
-in n печ. влагане (на книжно тяло) в корицата.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.