Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

but

 

Английско-Български речник

but [bʌt]

I. cj
1. но, ала, обаче; not only ... ~ also не само ..., но и; ~ then (again) но от друга страна;
2. с изключение на, изключая, освен, само не и; anywhere ~ here всякъде другаде освен тук; I can do nothing ~ go не ми остава нищо друго, освен да си отида; I cannot ~ agree не мога да не се съглася; all ~ почти, едва ли не; anything ~ всичко друго освен, само не и;
3. ако не; ~ for the rain we would have arrived earlier ако не беше дъждът, щяхме да пристигнем по-рано; ~ that he was prevented he would have accomplished his design ако не му бяха попречили, той щеше да осъществи намерението си;
4. че (след глаголи, изразяващи съмнение или отрицание);
5. без да (след отрицание или въпрос); we never go ~ it rains винаги, когато отидем, вали; • I could not ~ congratulate her не ми оставаше друго освен да я поздравя; it never rains ~ it pours когато вали, вали из ведро; прен. нещастието никога не идва само;

II. prep освен, с изключение на; no one replied ~ me никой освен мен не отговори; the last ~ one предпоследният;

III. adv книж. само, едва; this is ~ one of the methods това е само един от методите; ~ just едва; had I ~ known само да знаех;

IV. n възражение; “но”; спънка, пречка, препятствие; no ~s без възражения; не мънкай, не го усуквай.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.