Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

any

 

Английско-Български речник

any [´eni]

I. pron
1. (във въпр. или усл. изречение) някакъв; някой; малко (или не се превежда); is there ~ reason? има ли (някаква) причина;
2. (в отриц. и отриц. въпр. изречение) никакъв; никой; никак (или не се превежда); I didn’t meet ~ of them не срещнах никой от тях;
3. (в утвърдително изречение) кой(то) и да е, всеки; какъв(то) и да е; ~ policeman will tell you всеки полицай може да те упъти; at ~ cost на всяка цена; независимо от последствията; by ~ chance случайно (във въпросителни изречения); at ~ rate поне; във всеки случай; in ~ case (in ~ event) във всеки случай; in ~ place навсякъде; by ~ means по какъвто и да е начин; с всички възможни средства; ~ and everyone всеки; всички; I’ll go to ~ legth to get it ще направя и невъзможното, за да го имам; готов съм да стигна до крайности, за да го получа;

II. adv (поне) малко; до известна степен; никак, изобщо (или не се превежда); is that ~ better? така по-добре ли е? his advice didn’t help me ~ съветът му (никак) не ми помогна; she is not getting ~ younger тя не става по-млада; they will not be ~ the worse for it (никак) няма да пострадат от това; добре ще им бъде; ~ further по-далеч; ~ more вече, друг път; ~ longer (по)вече; he couldn’t wait ~ more не можеше (по)вече да чака.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.