Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

angle

 

Английско-Български речник

angle [æηgl]
n
1. ъгъл; right ~ прав ъгъл; acute ~ остър ъгъл; mitre ~ ъгъл 45 î ; obtuse ~ тъп ъгъл; adjacent (contiguous) ~s прилежащи ъгли; solid ~ пространствен ъгъл; ~ of bank ав. ъгъл на наклоняване; ~ of dip ав. и мор. ъгъл на магнитно отклонение; ~ of dive ав. ъгъл на пикиране; ~ of jump воен. ъгъл на излитане на снаряд; ~ of aspect ъгъл на наблюдение; ~ of incidence 1) ъгъл на падане; 2) ъгъл на атака; ~ of setting установъчен ъгъл; ~ of sideslip ав. ъгъл на странично плъзгане; ~ of yaw ав. ъгъл на отклонение от курса, занасяне;
2. гледна точка; under the ~ of от гледна точка на; our readers want the woman’s ~ on this нашите читатели желаят да видят този въпрос от гледна точка на жените;
3. тех. ъглова стомана; винкел;
4. ъгълник (шлосерски инструмент);
5. мин. диагонална галерия.

I. n въдица;

II. v
1. ловя риба (с въдица); to ~ for trout ловя пъстърва;
2. прен. пускам (хвърлям) въдици; интригантствам.


[æηgl]
n ист. ангъл, член на древногерманско племе.

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.