Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

that

 

Английско-Български речник

that [ðæt]

I. pron dem (pl those [ðouz])
1. този; онзи; това, онова; (is) ~ you? ти ли си? ~’s what he told me това ми казва той; ~’s how ето как; but for ~ ако не беше това; come out of ~ sl махай се, изчезвай (разг.); have things come to ~? дотам ли е стигнала работата (ли е стигнало)? like ~ така; at (with) ~ като каза (направи) това; and all ~ и други подобни, и прочие; this one and ~ този и онзи, различни; ~’s done it (~ does it) това реши въпроса; с това чашата преля; ~’s ~ това е положението, няма какво повече да се говори; none of ~ now! стига! ~ one онзи; give me ~ one! дайте ми онова!
2. замества същ., за да избегне повторение; the scenery here is lovelier than ~ around X. тук природата е по-красива, отколкото (природата) около Х.;
3. с ударение: at ~ при това, освен това, и то; they’re fine fellows! - they are ~! те са прекрасни хора! - положително! ~’s right! ~’s it! точно така, браво!; ~’s a good boy ти си добро момче (когато искаме нещо от дете); ~’s a dear ти си добър човек (когато молим за услуга); ~ there нар. този (онзи) там; ~... of yours пренебр. този твой ...;

II. pron relat [ðət] който, когото (с ограничаващо значение; предлогът стои винаги на края на изречението); the man ~ we are speaking about човекът, за когото говорим; wretch ~ I am! аз нещастникът, неудачникът!

III. adv разг., шег. толкова, така, тъй, до такава степен; he was ~ angry толкова (много) беше ядосан;

IV. cj
1. че; they say (~) he is better казват, че бил по-добре; so... ~ толкова, (така)..., че;
2. за да (и so ~, in order ~); та да; че да; what have I done ~ he should treat me so какво съм направил, та да се отнася така към мен;
3. да (във възкл. изреч. за желание, съжаление и пр.); oh, ~ I had never met him! никога да не бях го срещал! ~ he should behave like ~! така да се държи!Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.