Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

let

 

Английско-Български речник

let [let]
v (let) 1. оставям; to ~ alone, ~ be оставям на мира; не пипам (не се бъркам); ~ alone да не говорим за, камо ли да;
2. aux оставям, позволявам, разрешавам, пускам (с int без to или с изпуснат глагол); to ~ blood пускам кръв, разкървавявам; to ~ the fire (go) out изпускам (оставям да загасне) огъня; to ~ s.o. know осведомявам някого, съобщавам новина; ~ me hear from you пиши ми, обади ми се; she wanted to go but we didn’t ~ her тя искаше да отиде, но не я пуснахме; to ~ fall/drop изпускам; пускам (завеса, котва); прен. споменавам (уж) случайно; изтърсвам; to ~ s.th. разг. не обръщам внимание на; to ~ go 1) пускам, оставям, пускам котва; 2) уволнявам; 3) давам воля на чувствата си, отпускам се; to ~ it go at that не питам повече; задоволявам се с това; to ~ s.o. have it 1) ругая (гълча) някого, разправям се с; 2) ликвидирам, очиствам, убивам; to ~ o.s. go загубвам самообладание, избухвам; ~ loose 1) освобождавам, пускам; 2) издавам, изпускам, надавам (вик), изтървам (забележка); 3) хокам, гълча; to ~ slip 1) пропускам възможност; 2) откривам случайно; to ~ well enough (alone) избягвам да се забърквам, оставям нещата каквито са;
3. imp (1, 3 л.) да, нека (да), хайде да; ~ us (~’s) go at once да тръгнем веднага; ~ AB be equal to CD мат. нека АВ да е равна на CD; ~ me see чакай да видим, да си помисля;
4. (от)давам под наем (къща, стая); дава се под наем; ам. възлагам (работа); дава се под наем (къща); this flat ~s for 100 a year този апартамент се дава под наем за 100 лири годишно;
[´letid]

I. v (letted, let ) ост. попречвам на, възпрепятствам;

II. n пречка; without ~ or hindrance безпрепятствено.Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.