Речник на думите в българския език

Тълковен, синонимен, етимологичен, двупосочен Английско-Български речник
inforechnik.info
грешка?

слѐдствие

 

Тълковен речник

мн. следствия, ср.
1. Това, което е в зависимост от определена причина; последица, резултат, извод, ефект. Следствие от тази луда любов е детето.
2. Спец. В криминологията и съдебното дело – изясняване на обстоятелствата около едно престъпление – мотиви, улики, извършител, доказана вина. Предварително следствие.
прил. следствен, следствена, следствено, мн. следствени. Следствено дело.

Синонимен речник

(същ.) разследване, разпит, дознание, дирене, издирване, изследване, анкета
(същ.) извод, заключение, край
(същ.) резултат, последица, последствие, ефект
(същ.) изход
(същ.) разпитване
(същ.) продукт
(същ.) рожба, плод

Българо-Английски речник

1. (последица) consequence, result, effect
(логическо, извод) corollary
причина и СЛЕДСТВИЕ cause and effect
2. юр. inquest, inquiry, investigation
предварително СЛЕДСТВИЕ a preliminary inquest
съдебно СЛЕДСТВИЕ a judicial inquiry, (процес) trial
водя СЛЕДСТВИЕ hold an inquest, prosecute, hold an inquiry (no into), investigate
води се СЛЕДСТВИЕ an inquiry is in progress/under way
човек под СЛЕДСТВИЕ a person on remand
той е под СЛЕДСТВИЕ his case is under investigation

Подробна информация от Wikipediathumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да ползвате през мобилни устройства или да инсталирате речник плъгин в браузър Firefox или IE.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.