парѝчен

 

Тълковен речник

парична, парично, мн. парични, прил.
1. Който е свързан с пари. Парични затруднения. Парична награда.
2. В който се работи с пари. Паричен салон на банка.

Българо-Английски речник

monetary, pecunary; financial; money (attr.)
ПАРИЧЕН строй a money system
ПАРИЧЕН влог a cash deposit
ПАРИЧЕН интерес stake
ПАРИЧЕН подарък a present of money, a gift in cash/money
парична стойност monetary/money value
парична сума an amount/a sum of money
парична реформа a monetary/currency re-form
парична помощ financial help/aid
парична награда a money/cash prize, a cash reward
парична единица a monetary unit
парично обръщение money circulation
парично възнаграждение financial recompense
парични средства pecuniary/financial/money/cash resources/means, funds
парични знаци currency
парични задължения liabilities, money obligations
парични въпроси matters of money, money matters/affairs
парични затруднения pecuniary difficulties
парични безпокойства money/financial worries
па-рични съображения money considerations
парични поощрения financial incentives

Подробна информация от Wikipedia

Паричен поток - Паричният поток (на английски: cash flow, съкращавано и като CF) е (както се разбира от името) движението на парите вътре и вън в един бизнес, проект или финансов продукт.
Паричен знак - Паричен знак (на английски: representative money) може да означава:
Паричен пазар - Паричният пазар е финансов пазар на финансови инструменти с краткосрочен матуритет. Включва краткосрочни депозити, краткосрочни ДЦК, депозитни сертификати, менителници, записи на заповед (прости менителници) и рѐпо-сделки.
Валутен съвет - Валутният съвет, наричан по-често неточно валутен борд (англ. currency board), също и паричен съвет, е орган за парична политика, както и неговата система, при която дадена парична единица е обменяема при фиксиран валутен курс спрямо друга парична единица.
Парична политика - Паричната политика (на английски: Monetary policy), наричана още монетарна политика, е упражняването на контрол върху количеството пари в икономиката и е едно от основните средства за макроикономическо регулиране.
Парична маса - Парична маса или количество пари в обращение в икономиката е общата сума на парите, които са налични в дадена икономика за специфичен период от време.
Пари - Парите (от турската дума para, която е от персийската پاره, pâre) са веществени или мислени средства, давани и приемани за плащане на стоки или услуги, или за разплащане по дълг в даден обществено-икономически контекст.
Пари Сен Жермен - „ФК Пари Сен Жермен“ (на френски: Paris Saint-Germain F.C., кратки форми ПСЖ или Пари СЖ) е професионален футболен клуб, базиран в Париж, Франция.
Парична реформа в България (1952) - Паричната реформа в България от 10 май 1952 година е парична реформа, съчетаваща деноминация и конфискация на парични средства.
Списък на паричните единици по страни - А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ю · Яthumbnail Може да помогнеш за развитието на речника, като станеш редактор и добавяш нови думи или добавяш описание на думи, които са въведени, но все още нямат определение. Ако този речник ти се струва удобен и полезен, може да направиш дарение за развитието на речника. Предварително ти благодарим за подкрепата!

Уникален

Този речник е уникален с това, че съдържа думи, които често се пишат грешно и при търсене предупреждава за тях.

Удобен

Може да инсталираш речник плъгин в браузър IE или Firefox. Това е много удобно и спестява време.

Различен

След време речникът ще съдържа набор от жаргонни думи и други некнижовни думи използвани за обида.